Головна

Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності

Відділ якості медичної допомоги та експертизи тимчасової непрацездатності заснований в КМКЛ №1 в жовтні 2014р.

Мета

Система контролю якості передбачає оцінку діяльності всіх трьох рівнів надання медичної допомоги, а саме: лікар — хворий, відділення лікарні й лікарня в цілому. Враховуючи зазначене, з метою забезпечення прав пацієнтів на одержання медичної допомоги в необхідному обсязі й належної якості за допомогою оптимального використання кадрових і матеріально-технічних ресурсів Київської міської клінічної лікарні № 1, а також для належної організації та проведення експертизи тимчасової непрацездатності, створено цей відділ. 

Першим завідувачем відділу була Кучеренко Ніна Володимирівна – досвідчений керівник, висококваліфікований фахівець у сфері організації охорони здоров’я, яка започаткувала основні напрямки його діяльності.

У серпні 2016 року відділ очолив лікар-терапевт вищої кваліфікаційної категорії Луголообі Руслан Джонсович (стаж роботи за фахом 17 років). Також у відділі працює досвідчений лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії, к.мед.н, доцент Василенко Леонід Григорович (стаж роботи за фахом 40 років).

Обидва лікарі відділу в 2014р. та 2015р. пройшли тематичні курси по впровадженню Системи управління якістю (СУЯ) в ЛПЗ відповідно до ДСТУ ISO:2009 і отримали сертифікати. Відповідно на лікарів відділу покладено обов’язок по підтвердженню Сертифіката якості, який лікарня здобула у 2014 році. Завідувач відділу призначений представником керівництва з якості в КМКЛ №1.

 

 

лікар-терапевт
вищої кваліфікаційної категорії
Луголообі Руслан Джонсович

 

 

лікар-хірург вищої кваліфікаційної категорії,
к.мед.н, доцент
Василенко Леонід Григорович

 

 

Основні напрямки роботи:

 

І

ІІ

ІІІ

Клінічний аудит, експертна оцінка якості надання медичної допомоги на всіх етапах клінічного маршруту пацієнта

Експертиза
тимчасової непрацездатності

Впровадження в КМКЛ №1 системи управління якістю у відповідності до ДСТУ ISO 9001:2009(2015)

  

Загалом, контроль якості усіх виробничих процесів у Київській міській клінічній лікарні №1, що в кінцевому рахунку гарантує високий рівень медичної допомоги, і є червоною лінією у діяльності відділу. Відділ реалізовує такі завдання через блискуче функціонуючу систему управління якістю відповідно міжнародному стандарту ISO 9001, гармонізованому під особливості вітчизняної системи охорони здоров’я.  

 

Практична діяльність відділу полягає у:

 

• впровадженні документації системи управління якості відповідно до стандарту ДСТУ ISO 9001:2009(2015) в КМКЛ №1;

• організації та проведенні експертної оцінки ведення медичної документації в клінічних підрозділах закладу.

• активній участі в оперативних нарадах, комісіях, конференціях, перевірках КМКЛ №1;

• розробці нових (локальних) клінічних протоколів;

• розробці локального формуляру лікарських засобів;

• участі у роботі фармакотерапевтичної комісії КМКЛ №1;

• організації, статистичній обробці та аналізуванні анкетування пацієнтів щодо задоволеності медичною допомогою в закладі;

• організації внутрішнього аудиту відповідно до стандарту ISO;

• розгляді скарг пацієнтів;

• організації клінічних розборів складних випадків лікування;

• взаємодії з викладачами та науковцями кафедр медичних вишів, які базуються на території КМКЛ №1;

• організації та проведенні експертизи тимчасової непрацездатності в КМКЛ №1 під контролем представників фонду соціального страхування;

• безпосередньому наданні профільної медичної допомоги пацієнтам лікарні;

• організації та експертизі якості надання медичної допомоги у КМКЛ №1 пацієнтам від страхових компаній;

• організації та експертизі якості періодичних медичних оглядів співробітників КМКЛ №1;

• організації роботи комісії по вивченню летальних випадків та патологоанатомічних конференцій;

• оганізації контролю виконання управлінських рішень та корегуючих дій;

• організації управління ризиками в КМКЛ №1;

• організації сертифікаційного (зовнішнього) аудиту Органом сертифікації на предмет відповідності системи управління якості в лікарні міжнародним і державним стандартам.

 

Телефон для консультацій та допомоги
у вирішенні проблемних питань
надання медичної допомоги в КМКЛ №1:

(044) 561-17-47 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Урядова «гаряча лінія»

Урядова «гаряча лінія» - 1545

Медичний портал

Медичний портал

 

Департамент охорони здоров’я

 

Міністерство охорони здоров'я України

Міністерство охорони здоров'я України

 

Київська міська державна адміністрація

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави

ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ДЕКЛАРАЦІЙ осіб, уповноважених на виконання функцій держави

 

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відомості з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення

 

РОЗКЛАД РОБОТИ ЛІКАРНІ

Київська міська Клінічна Лікарня №1 працює цілодобово:

Телефон приймальні головного лікаря: (044) 564-65-34 

з 9:00 до 18:00
День прийому громадян

СЕРЕДА  10:00-13:00