Хірургічне відділення сучасних та інноваційних технологій

 

skiba

СКИБА ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ХІРУРГІЇ, АНЕСТЕЗІОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НМУ ІМ. О.О. БОГОМОЛЬЦЯ; ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ХВОРОБ №1, ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»; ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ХІРУРГІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1, ДОКТОР МЕДИЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОР.

 

Доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премiї України, Лауреат медалi та премiї для молодих вчених АН України, Лауреат Премiї Ленiнського Комсомолу України iм. М.Островського. Нагороджений почесною грамотою Київської міської ради НТТ за великий вклад у вирішення завдань технічного переоснащення медицини та активну участь в організації цільової виставки "Наука та виробництво - охороні здоров'я". Нагороджений дипломом та медаллю ВДНГ УРСР, медаллю "Винахідник СРСР".
Дисертацію захистив 19 січня 1990 р. у Спецiалiзованiй радi Д088.13.07 при Київському державному Інститут удосконалення лікарів МОЗ України (протокол N 3 від 19.01.1990).
Основні етапи наукової та педагогічної діяльностi: з 1976 р. - ординатор Житомирської ЦРЛ, з 1977 по 1983 рр. - молодший науковий співробітник Київського НДI клінічної та експериментальної хірургії. З лютого 1984 р. - старший науковий співробітник кафедри загальної хірургії Київського медичного інституту ім. акад. О.О.Богомольця З сiчня 1995 р. - професор кафедри загальної хірургії Медичного інституту Української асоціації народної медицини. З 1995р - завідувач кафедри хірургії. У 1997 р. отримав звання професора по кафедрі загальної хірургії. З 2000 р. по 2012 за сумісництвом являвся проректором з лікувальної роботи Медичного інституту УАНМ. З 2010 р. член атестаційної комісії МОЗ України. З 2012 року являється членом редакційної ради журналу «Surgery New York».
Автор 345 наукових публiкацiй, 47 патентів на винаходи, 311 рац. пропозицій та 4 монографій, керівник 4 докторських і 8 кандидатських дисертацій.


Основними напрямками наукової діяльності, яку очолює професор В.В.Скиба є:

- розробка нових способів хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка та профілактики післяопераційних ускладнень
- розробка нових сучасних засобів формування біліодигестивних і підшлунководигестивних анастомозів - ПДР при пухлинах підшлункової залози
- розробка нових методик ранньої діагностики деструктивних форм гострого панкреатиту і їх раціональне лікування
- розробка нових засобів хірургічної корекції косметичних дефектів з використанням ліпоскульптури, трансплантації імплантатів, лазерної хірургії
- розробка нових методів хірургічного лікування вентральних гриж у хворих з ожирінням
- розробка сучасної хірургічної технології при лікуванні патології щитовидної залози
- розробка нових способів мікрохвильової резонансної терапії при виразковій хворобі і облітеруючих захворюваннях судин.
- розробка нових методик мікросудинної хірургії
- розробка методів хірургічного лікування оклюзійно-стенотичних захворювань артерій при цукровому діабеті
- розробка патогенетично обгрунтованого алгоритму діагностики та лікування синдрому діабетичної ступні
- розробка та обгрунтування методики сегментарних резекцій печінки та передміхурового доступу до внутрішньопечінкових жовчних шляхів
- розробка методичних матеріалів по вивченню у медичних вузах. За редакцією професора В.В.Скиби у 2007 р. видано «Посібник з еталонів техніки лікарських маніпуляцій і практичних навичок із загальної хірургії».

 

Основні наукові праці:

  1. Лекції з хірургічних хвороб та атлас операцій. Під редакцією проф. Скиби В.В.// Київ – 2008.И-во ТОВ«НПП « Интерсервис» З24 с.
  2. Липоскульптура. Эстетическая хирургия жировой ткани (Научно-практическое руководство) Под редакцией проф. Скиби В.В.// Киев 2016. И-во ТОВ«НПП « Интерсервис» 135с.
  3. «Гидроструйные технологии при операциях на органах брюшной полости в експерименте и клинической практике». Хірургія України К. 2010- №1, 113-115 с. Скиба В.В., Сухін І.А., Бондар С.Е., Амбруш О.О.
  4. «Використання рідиноструминного десектора при хірургічному лікуванні запальних інфільтратів черевної порожнини». Вісник Української медичної стоматологічної академії. « Актуальні проблеми сучасної медицини» Полтава 2011 р.т. 11, випуск 1(33), 121-123 с. Скиба В.В.,Сухін І.А., Білиловець О.М.
  5. «Руководство по амбулаторной хирургии» М-во здравоохранения Украины, Киев мед. Ун.т УАНМ- Агенство «Украина», 2012 г. – 382 с. Скиба В.В. та співавтори.

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ