Приймально-діагностичне відділення

ПРИЙМАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ СЬОГОДНІ

 

ЗАВІДУВАЧ ВІДДІЛЕННЯ

КРИВЕЦЬ Ганна Володимирівна

 

Основними завданнями приймального відділення є:

 • Кваліфіковане та своєчасне здійснення прийому хворих, які поступають на лікування;
 • Надання хворим безпосередньо в приймальному відділені необхідної медичної допомоги, в тому числі екстреної в разі невідкладних станів;
 • Інформування хворих, які поступають на лікування, щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні;
 • Надання довідкової інформації родичам госпіталізованих про місце перебування хворих, порядок їх відвідування;
 • Попередження внутрішньо лікарняних інфекцій.

 

Відповідно до цих завдань Приймально-діагностичне відділення лікарні забезпечує:

 • Прийом хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів ЛПЗ, за екстреними показаннями за направленнями лікарів ШМД та хворих, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку само звернення;
 • Кваліфікований огляд, обстеження та проведення хворим, в разі потреби, необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій;
 • Здійснення в разі потреби санітарної обробки хворих, які поступають на лікування та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання виникнення внутрішньо-лікарняних інфекцій;
 • Оформлення первинної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини історії хвороби, записи в «Журналі реєстрації хворих», «Журналі відмов у госпіталізації»);
 • Безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування, в палати стаціонарів самостійно, або на ношах і передачу хворих під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
 • Забезпечення, в разі потреби, проведення всіх необхідних лікувально-діагностичних досліджень та залучення з консультативною метою лікарів-фахівців відповідного профілю;
 • Заповнення та своєчасне направлення екстреного повідомлення в санепідстанцію в разі госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;
 • Повідомлення в міліцію про випадки госпіталізації хворих у непритомному стані, без документів, які затверджують особу хворого, з підозрою на насильницькі травми.

 

Структурними складовими Приймально-діагностичне відділення є:

 • Вестибюль-чекальня
 • Вбиральня
 • Реєстратура
 • Оглядові кабінети
 • Санпропускник з ванною та душем
 • Процедурно-перев’язувальна
 • Протишокова палата

У 2010-2011 роках була проведена масштабна реконструкція приймального відділення лікарні. Тепер воно має сучасний вигляд, тут проведено широкомасштабний ремонт приміщень згідно європейських стандартів, на високому рівні облаштовані кабінети профільних спеціалістів.

Приймальне відділення оснащене необхідною лікувально-діагностичною апаратурою та інструментарієм. Впроваджена комп’ютеризована система інформації госпіталізованих хворих. 

 

Колектив Приймально-діагностичне відділення

На сьогоднішній день приймальне відділення щорічно обслуговує понад 20 тисяч хворих, має достатню матеріальну базу, досвідчений медичний персонал. На базі приймального відділення працюють лікарі-консультанти різного профілю. Цілодобово чергують лікарі-терапевти, що здійснюють прийом хворих до стаціонару та надають допомогу як хворим з невідкладними станами, так і ургентним хворим. Планові хворі надходять за направленнями поліклінік і мають бути обстежені амбулаторно.

Хворі з невідкладними станами, що доставляються каретами швидкої допомоги та звертаються в порядку самозвернень, обслуговуються в приймальному відділенні в обсязі, визначеному черговим лікарем. Діапазон обстежень дуже широкий: загальні аналізи, електрокардіографічне, рентгенологічне, ультразвукове та ендоскопічне обстеження, інші методи функціонального обстеження, включаючи такі сучасні, як комп'ютерна томографія.

Транспортування пацієнтки, доставленою КШМД 

Через страхові компанії до центрів та відділень лікарні можуть бути госпіталізовані хворі з інших міст чи, навіть, інших країн близького та далекого зарубіжжя.

Карета швидкої медичної допомоги доставляє хворого

Персонал приймального відділення:

В штаті приймального відділення працює 14 лікарів, 14 медсестер, 20 молодших медсестер, та 3 медичних реєстратори. Приймальне відділення у своїй діяльності співпрацює з лікувально-діагностичними відділеннями, іншими структурними підрозділами лікарні, станцією швидкої медичної допомоги, відділом госпіталізації, іншими ЛПЗ, СЕС.

 

Пліч-о-пліч з лікарями відділення працюють й медичні сестри, наставником яких є Дячок Тамара Іванівна - старша медична сестра. Вона, одразу після закінчення Київського медичного училища № 4 (у 1976 році), прийшла до КМКЛ №1. Тамара Іванівна завжди готова надати допомогу. Не відмовить вона і в пораді, за якою часто звертаються колеги.

 

 

 

Дячок Тамара Іванівна
Старша медична сестра приймального відділення

Медична сестра Щерба І. І.
транспортує хвору до палати

Вже майже 50 років (з 1965 року) молодшою медичною сестрою приймального відділення працює Кавуненко Галина Іванівна. Вона сумлінно виконує найважчу роботу, коли треба допомогти важкохворим: помити їх, провести санітарну обробку, перевдягти, підтримати морально, підбадьорити, просто сказати лагідне слово, а це не лише фізичне, але й велике психологічне навантаження. Важко навіть уявити – все життя присвятити одній організації, «прожити» стільки років на одному робочому місці!

Щорічно медичний персонал поновлює свої знання з клініки, діагностики та лікування особливо небезпечних інфекцій, шляхів запобігання їх розповсюдження; здає комп’ютеризований та практичний залік перед фахівцями СЕС.

В приймальному відділенні є оснащена по сучасному зразку протишокова палата, в якій лікарі на високому професійному рівні борються за життя пацієнтів, надають медичну допомогу хворим в шоковому стані, стані клінічної смерті та іншими невідкладними станами. Все це можливо завдяки тому, що вона укомплектована сучасною апаратурою та всіма необхідними медикаментами.

Протишокова палата

Дуже велике значення для своєчасного та кваліфікованого надання медичної допомоги хворим є наявність в приймальному відділенні власного перев’язувального кабінету, де в будь-який день і час черговий хірург здійснює ПХО рани. А допомагають хірургу в цій косметичній справі досвідчені медичні сестри приймального відділення.

В приймальному відділенні не всі хворі госпіталізуються. Трапляються випадки, коли вони в силу певних причин відмовляються від госпіталізації. Та це не значить, що наші хворі ідуть додому без наданої медичної допомоги.

Для цього існує маніпуляційний кабінет, де можна виконати і в/м і в/в маніпуляцію.

\

В маніпуляційному кабінеті

Неодноразово в приймальному відділенні з ініціативи головного лікаря Чермака І.І. та підтримки міської влади проводилися Дні здоров’я, де пенсіонери та інваліди могли отримати консультації найдосвідченіших фахівців та пройти необхідні обстеження, включаючи МРТ та КТ.

Так в лікарні зустрічають пацієнтів під час проведення благодійної акції

Запис на прийом та обстеження

Метою діяльності координаційного центру є організація роботи лікарні в наданні медичної допомоги, взаємозв'язок між підрозділами лікарні, своєчасна інформація керівництва по актуальним питанням з метою прийняття оперативних заходів.

Інформація сьогодні стає однією з найважливіших складових частин існуючих і нових програм в галузі охорони здоров'я. Вона об'єднує комплекс заходів щодо розробки та впровадження організаційно методичного, програмного, технологічного забезпечення.

Вищезгадані заходи можна об'єднати шляхом створення оперативних відділів при лікувальних закладах.

Оперативний відділ лікарні вирішує питання організації роботи в наданні медичної допомоги мешканцям м. Києва.

Здійснює взаємозв'язок між підрозділами лікарні, пацієнтами з питань лікування, діагностики, а також оперативне реагування на неординарні ситуації та звернення громадян. Крім того відділ здійснює організацію роботи зі страховими компаніями та застрахованим контингентом, веде облік надходжень до лікарні іноземців та хворих з інших міст України; проводить анонімне відбіркове анкетування хворих з метою виявлення недоліків та оперативного реагування.

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ