Нейрохірургічне відділення

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НЕЙРОХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

 

Завідувач Нейрохірургічного відділення
Гончарук Олег Олександрович
нейрохірург вищої категорії, доктор медичних наук,
професор, заслужений лікар України,
член спеціалізованої вченої ради Інституту
нейрохірургії імені акад. А.П. Ромоданова АМН України.

Нейрохірургічне відділення забезпечує організацію надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги із захворюваннями нервової системи пацієнтам Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів м. Києва. Був створений на виконання наказу ГУОЗ та МЗ м.Києва № 424 від 1.10.2002 р. наказом головного лікаря Київської міської клінічної лікарні № 1 № 322 від 31.11.2002 р.

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

Нейрохірургічне відділення

 

Надання своєчасної висококваліфікованої невідкладної та планової допомоги хворим із захворюваннями та ураженнями центральної та периферійної нервової системи:

 • гострі порушення мозкового кровообігу та їх наслідки (ішемічні, геморагічні, змішані церебральні інсульти, спонтанні субарахноїдальні крововиливи, порушення спінального кровообігу);
 • травми головного мозку, хребетно-спинномозкові травми, травми периферійних нервів та їх наслідки;
 • онкологічні захворювання нервової системи;
 • неврологічні прояви дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта;
 • нервово-м’язеві та демієлінізуючі захворювання нервової системи;
 • наслідки перенесених нейроінфекційних хвороб;
 • вродженні вади розвитку нервової системи;
 • епілептичні синдроми;
 • функціональні розлади нервової системи.

Організація проведення сучасних клініко-інструментальних діагностичних методів в комплексі заходів консультативно-діагностичної медичної допомоги:

 • нейрорентгенологічні (краніографія, спондилографія, ангіографія, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія та ін.);
 • електрофізіологічні (електроенцефалографія, реоенцефало-графія, ехо-енцефолографія, електронейроміографія та ін.);
 • ультразвукові (доплерографія судин, нейросонографія та ін.).

Визначення показань та протипоказань для госпіталізації до Київського лівобережного Нейроцентру з медичною реабілітацією.

Залучення до консультативної роботи лікарів суміжних спеціальностей, організація консультацій провідних фахівців науково-дослідних та лікувальних установ системи охорони здоров’я.

Проведення наукових досліджень в галузі неврології та нейрохірургії.

Участь в проведенні експертизи тимчасової непрацездатності та інвалідності.

Участь в організації та проведенні санітарно-освітньої та профілактичної роботи.

Здійснення заходів щодо підвищення кваліфікації лікарів, середнього  та молодшого медичного персоналу у встановленому порядку.

Участь в науково-практичній роботі, спрямованій на розробку та впровадження досягнень сучасної медицини та удосконалення роботи Нейроцентру.

Використання та удосконалення стандартів діагностично-лікувального, реабілітаційного процесів.

 

У Нейрохірургічному відділенні проводяться оперативні втручання за видами:

 

Операції при ускладнених формах остеохондрозу хребта:

 • мікрохірургічні дискектомії (поперековий відділ);
 • мікрохірургічні дискектомії (шийний відділ);
 • повторні втручання при рецидивах гриж, злукових епідуритах;
 • застосування динамічної стабілізації (поперековий відділ).

Операції при новоутвореннях ЦНС:

 • з приводу пухлин головного мозку;
 • з приводу пухлин спинного мозку.

Операції при травмах нервової системи та їх наслідків:

 • видалення травматичних  інтракраніальних гематом;
 • видалення вдавленного перелому;
 • краніопластика;
 • невроліз периферийних нервів.

Операції при нетравматичних церебральних крововиливах:

 • видалення гематом.

Інші:

 • вентрикулоперітонеостомія;
 • видалення новоутворення кісток черепа;
 • видалення новоутворення мяких тканин голови;
 • видалення кисти Бейкера.

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ