Київська міська клінічна лікарня №1

Операційне відділення

 • Операційне відділення

  Операційне відділення

   

  Завідуючий відділенням хірург вищої  кваліфікаційної категорії

  БЄГЛИЙ Артем Олександрович

   

  Операційне відділення - спеціалізоване відділення КМКЛ №1є зв'язуючою ланкою стаціонарних відділень, забезпечує упорядковане високопрофесійне проведення медичних операцій на основі вищих досягнень медичної науки та техніки. Відділення засновано у 1995 році. 

   

  Основними завданнями операційного відділення є:

  • своєчасне і висококваліфіковане забезпечення проведення медичних операцій хворим;
  • тісна взаємодія і контакт у роботі з стаціонарами лікарні;
  • послідовність і дотримання медичної деонтології в обслуговуванні хворих;
  • підтримка санітарно-гігієнічного режиму у відділеннях (згідно Наказу №720);
  • чітке і суворе обов'язкове дотримання усіма співробітниками правил внутрішнього розпорядку в операційному відділенні;
  • розвиток і досконалість організаційних форм і методів роботи операційного відділення, а також підвищення культури і якості обслуговування хворих.

  У відповідності з основними завданнями, операційне відділення забезпечує і здійснює:

  • проведення медичних операцій на сучасному рівні розвитку медичної науки та техніки;
  • послідовність в обслуговуванні хворих при тісній взаємодії та контакту в роботі з відділеннями лікарні;
  • контроль за належним дотриманням усіма співробітниками правил внутрішнього розпорядку та підтримки санітарно-гігієнічного режиму в операційному відділенні;
  • доцільне застосування і раціональне використання медобладнання та інструментарію в операційних, експлуатація згідно технічних вимог;
  • впровадження прогресивних методів роботи середнього і молодшого медперсоналу, навчання користуванню сучасною апаратурою і технікою, що застосовується для полегшення операційних втручань;
  • впровадження в оперативну діяльність лікарів нових високоефективних медичних технологій;
  • проведення систематичного аналізу кількісних та якісних показників діяльності відділення;
  • постійне підвищення професійної майстерності та кваліфікації медичного персоналу;
  • реєстрацію та облік прооперованих хворих.

  Відділення у своїй роботі керується статутом лікарні, чинним законодавством, що регламентує діяльність установ охорони здоров'я, та забезпечує роботу всіх відділень хірургічного профілю лікарні (ЛОР відділення, травматологічне відділення, відділення загальної хірургії, відділення гнійної хірургії, офтальмологічне відділення, нейрохірургічне відділення).

  Першим завідуючим відділення з 1995р. до 2000р.був Вітенко В.І.

  З 2000р. роботою відділення керує Косюк М.А., хірург вищої кваліфікаційної категорії. З часу заснування старшою операційною сестрою працює Володимирова Н.І.. У відділенні працюють висококваліфіковані медичні сестри та молодші медичні сестри.

  Завдання та функції відділення регламентуються законами України про охорону здоров'я, нормативними документами МОЗ України, Головного управління охорони здоров'я м. Києва, положенням про КМКЛ №1.

   

  НОВЕ ОБЛАДНАННЯ  ОПЕРАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ

   

   

   

 • Операційне відділення

  Операційне відділення

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ