Центр лабораторних досліджень

Центр лабораторної діагностики

ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА – ОДИН ІЗ СУЧАСНИХ І ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ МЕДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКИЙ СТРІМКО РОЗВИВАЄТЬСЯ ЯК В УКРАЇНІ, ТАК І ЗА КОРДОНОМ.

НАШ ДЕВІЗ:

  • Цілеспрямованість, надійна і точна робота
  • Задоволення від командної роботи

image001 copy

 

З метою створення досконалої системи менеджменту якості клінічних лабораторних досліджень у відповідності до вимог національного стандарту ДСТУ EN ISO 15189:2015 (EN ISO 15189:2012, IDT) «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності» та забезпечення раціонального використання матеріальних ресурсів КНП «Київської міської клінічної лікарні №1» було створено Центр лабораторної діагностики, до складу якого входять:

  • КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ,

  • БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ,

  • МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ.

Маючи близько 60 кваліфікованих спеціалістів в галузі лабораторної діагностики (лікарів, біологів, біохіміків, бактеріологів, цитоморфологів, лаборантів), застосування високотехнологічного обладнання, впровадження методів клітинної та молекулярної діагностики, сьогодні охоплено весь спектр лабораторної медицини та медичної мікробіології.
Особлива компетенція існує в галузі загально-клінічних, біохімічних досліджень, мікробіологічної та вірусологічної діагностики.
За останні кілька років наші лабораторії неухильно зростали. Завдяки широкому спектру доступних нам аналізів ми маємо великий спектр варіантів обстеження і можемо задовольнити побажання наших пацієнтів на найвищому рівні якості. Завдяки вимогам бурхливого технологічного прогресу у галузі лабораторної діагностики, виникла потреба постійно розширювати можливості лабораторії. Для цього в останні роки ми все більше розширюємо приміщення нашої лабораторії, зокрема технічне оснащення аналітичними приладами. Це також створило додаткові робочі місця у нашому регіоні та забезпечило існуючі.
Без лабораторних досліджень неможливим є не лише постановка клінічного діагнозу, але й контроль над ефективністю та безпекою лікування. Від рівня достовірності лабораторних досліджень залежить прийняття лікарем рішень щодо діагностування, профілактики та лікування хворого.

 

image002 copy

Машенська Тетяна Вікторівна -

завідувач центрулабораторної діагностики,

лікар-лаборант вищої кваліфікаційної категорії,
лікар-лаборант-імунолог вищої категорії

 

image003 copy

Колектив центру лабораторної діагностики

 

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ ЦЕНТРУ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

 

В Нашій сучасній клініко-діагностичній лабораторії стандартизовані всі складові лабораторного процесу, відповідно національним і європейським нормам та впроваджуються заходи по забезпеченню якості.

 

image004 copy

Сацюк Ірина Володимирівна-

завідувач клініко-діагностичної лабораторії,
цитоморфолог вищої кваліфікаційної категорії

 

Наші лікарі:

 

 

image005 copy

Гордієнко Ольга Григорівна-

лікар-лаборант з клінічної біохімії
вищої кваліфікаційної категорії.

 

image006 copy

Жук Юлія Констянтинівна –

цитоморфолог вищої кваліфікаційної категорії.

 

image007 copy

Охримець Інна Олександрівна –

лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

image008 copy

Старкова Ірина Валентинівна -

фельдшер-лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

image009 copy

Кучеренко Ірина Павлівна-

біохімік вищої кваліфікаційної категорії

 

image010 copy

Петренко Тетяна Степанівна-

цитоморфолог другої кваліфікаційної категорії

 

image011 copy

Володіна Тетяна Василівна—

лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

image012 copy

Замша Юлія Русланівна -

імунолог

 

image013 copy

Шоколенко Наталія Єдуардівна -

старший лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

МОЛЕКУЛЯРНО – ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Молекулярно-генетична лабораторія центру лабораторної діагностики створена на базі КНП «КМКЛ №1» згідно Наказу № 300 від 12.07.2021 р.
Лабораторія внесена в перелік Центру громадського здоров'я України, пройшла верифікацію відповідно до наказу МОЗ та має право діагностувати на збудник хвороби COVID-19.
Лабораторія бере участь у програмах зовнішньої оцінки якості.

 

image014 copy

Дослідження проводять кваліфіковані спеціалісти за новітніми методиками, визнаними в світі, на сучасному обладнанні Bio Rad СFX-96, MA-6000 (Suzhou Molarray Bid.Techol.Co), Natch CS/Sansure Biotech inc.та ін., що гарантує точність та якість отриманих результатів.

 

image015 copy

Метелєва Вікторія Миколаївна —

вірусолог-завідувач молекулярно-генетичної лабораторії

 

image016 copy

Балан Ольга Миколаївна-

старший лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

image017 copy

Афіновська Людмила Іванівна –

лаборант вищої кваліфікаційної категорії

 

БАКТЕРІОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

 

image018 copy

Колектив бактеріологічної лабораторії

 

Головною метою центру лабораторної діагностики є виконання широкого спектру лабораторних досліджень, відповідно до міжнародних стандартів якості, використовуючи останні досягнення в області клінічної лабораторної діагностики та медичної мікробіології.
Завдяки стандартизації, автоматизації лабораторного процесу та за допомогою лабораторної інформаційної системи, можливо відслідкувати увесь цикл проходження лабораторного дослідження: від моменту доставки біоматеріалу до лабораторії - і до видачі результату дослідження.
Завдяки новому сучасному обладнанню, яке дозволяє проводити аналізи в автоматичному режимі, мінімізовано вплив «людського фактору» та підвищена швидкість і надійність проведення аналізів.

Лабораторії центру оснащені сучасними автоматичними вимірювальними приладами, застосування яких підвищує надійність та якість результатів досліджень:
• Біохімічний автоматичний аналізатор «SELECTRA PRO XL»
• Автоматичний гематологічний аналізатор Yumizen H550
• Автоматичний гематологічний аналізатор «Convergys XS», виробник "Convergent Technologies".
• Аналізатор газів крові, електролітів і метаболітів GEM Premier 3500,США
• Імуноферментний аналізатор «DYNAREAD»,Чехія
• Кількісний імуноферментний аналізатор «EDAN CTЗ»
• Йонселективний аналізатор електролітів крові "EASYLYTE Plus", виробник "Medica Corp.", США
• Аналізатор сечі DIRUI-100
• Ампліфікатор для ПЛР в реальному часі BioRad СFX-96 Real Time, Сінгапур
• Ампліфікатор для ПЛР в реальному часі MA-6000 Suzhou Molarray Bid.Techol.Co, Китай
• Система автоматизованого виділення нуклеїнових кислот Natch CS/Sansure Biotech inc. , Китай
• Автоматична станція для виділення нуклеїнових кислот на 32 зразки Auto-Pure 32 A, Китай

 

Лабораторії центру лабораторних досліджень щороку проводять більше 2 млн. досліджень. Діапазон лабораторних досліджень складає більше 300 методик, основні з них:

 

Гематологічні дослідження:

Гематологічні дослідження виконуються на автоматичних гематологічних аналізаторах Yumizen H550 та «Convergys XS», - це дозволяє через 1 хвилину отримати аналіз клітин крові по 26 параметрам. Морфологічна мікроскопія клітин крові проводиться на сучасних бінокулярних мікроскопах.


• Визначення гемоглобіну крові;
• Підрахунок еритроцитів у крові;
• Визначення гематокритної величини;
• Ерітрограма (Середня концентрація гемоглобіну в еритроциті, середній вміст гемоглобіну в еритроциті, середній об'єм еритроцита, ширина розподілу еритроцитів);
• Підрахунок ретикулоцитів;
• Підрахунок тромбоцитів, тромбоцитограма (визначення тромбокриту, середнього об'єму тромбоцита, ширини розподілу тромбоцитів);
• Підрахунок лейкоцитів;
• Підрахунок лейкоцитарної формули з описом морфології формених елементів крові;
• Виявлення LE-клітин;
• Дослідження крові на малярійні паразити

image019 copy image020 copy

«Yumizen H550» + бінокулярний мікроскоп

 

Загальноклінічні дослідження:


• Дослідження сечі (фізичні властивості, визначення відносної щільності рН, глюкози, білка, кетонових тіл, виявлення крові, уробілінових тіл, мікроскопія осаду сечі);
• Підрахунок кількості формених елементів сечі (проба Нечипоренко);
• Визначення концентраційної здатності нирок (Проба Зимницького);
• Дослідження калу;
• Дослідження виділень сечостатевих органів;
• Дослідження дуоденального вмісту;
• Дослідження рідини із серозних порожнин;
• Дослідження спинномозкової рідини;
• Дослідження мокротиння

 

image021 copy

Аналізатор сечі «DIRUI-100», Китай

 

Біохімічні дослідження:


• Визначення активності ферментів (альфа-амілази, АСТ, АЛТ, ЛДГ, ГГТ, лужної фосфатази );
• Дослідження мінерального обміну (визначення K, Na, Ca, Cl виконується на іонселективному аналізаторі EasyLyte, іонізованого кальцію, неорганічного фосфору, магнію, заліза);
• Дослідження ліпідного обміну (визначення холестерину, тригліцеридів, бета-ліпопротеїдів, ЛПВЩ, ЛПНЩ, розрахунок коефіциєнту атерогенності);
• Визначення загального білка, альбуміну;
• Визначення глюкози, глікованого гемоглобіну;
• Визначення білірубіну і його фракцій;
• Визначення сечовини, креатиніну, сечової кислоти.
• Дослідження системи гемостазу : визначення показників системи гемостазу (протромбіновий індекс, протромбіновий час, розрахунок МНО, тромбіновий час, АЧТЧ, , фібриногену В).
• Визначення кислотно-лужного стану та електролітів рН, pCO2, pO2, Na+, K+, iCa++, Hct, глюкоза, лактат. Розрахункові параметри: НСО3-, ТСО2, ВЕact, O2SAT.

 

image022 copy

«SELECTRA PRO XL»

 

image023 copy

«EASYLYTE Plus»

 

image024 copy

Аналізатор метаболітів GEM Premier

 

Імунологічні дослідження:

• Визначення групи крові і резус-фактора;
• Визначення ревматоїдного фактора, С-реактивного білка, антистрептолізина-О;
• Визначення специфічних білків (тропонін–І експрес-тест, міоглобін,СК-МВ);
• Визначення прокальцитоніну, D-дімеру, Інтерлейкину-6;
• Визначення вірусних гепатитів B, C ,RW імунохроматоргафічним методом.
• Дослідження методом імуноферментного аналізу атитіл та антигенів вірусних інфекцій

 

image025 copy

«EDAN»

 

image026 copy

Центрифуга резус і гелеві карти

 

image027 copyimage028 copy

«DYNAREAD»

 

Цитологічні дослідження:

• Дослідження секретів, екскретів та зішкрябів з ерозій, виразок.
• Дослідження зішкрябів з видалених шматочків та органів при будь-якій локалізації патологічного процесу
• Дослідження пунктатів, одержані тонкими голками з пухлини, пухлино- подібних утворів.
• Дослідження плевральних, абдомінальних та перикардіальних рідин

 

image029 copy

Бінокулярний мікроскоп

 

В лабораторіях центру налагоджена організація та забезпечення якості преаналітичного етапу та введені в дію стандартні умови взяття, транспортування і зберігання біологічних проб пацієнтів.

 

image030 copy

Впроваджено використання вакуумних систем для забору крові у всіх клінічних відділеннях, які забезпечують мінімальний контакт матеріалу із зовнішнім середовищем, значно знижують мікротравматизацію клітин матеріалу, а також роблять процедуру повністю безпечною для пацієнта і персоналу, що проводить відбір матеріалу.

 

Автоматизований процес транспортування здійснюється за допомогою модульної системи пневмопошти.

 

image031 copyimage032 copy

Робота пневмопошти

 

 

Впроваджена медична інформаційна система (МІС) «МедЕйр»: проведено налагодження та постійно вдосконалюється автоматична передача даних лабораторних досліджень пацієнтів лікарні в систему МІС «МедЕйр».

 

image033 copy

Передача даних в систему МІС «МедЕйр»

 

Контроль якості передбачає постійно діючу систему внутрішньо лабораторного контролю та зовнішньої оцінки якості лабораторних досліджень. Завдяки багаторівневому контролю якості досліджень помилки в результатах зводяться до мінімуму. Лабораторії регулярно беруть участь в міжнародних програмах контролю якості. Фахівці постійно працюють над вдосконаленням всіх етапів лабораторних досліджень.
Клініко-діагностична лабораторія впроваджує систему управління якістю за ДСТУ EN ISO 15189:2015 «Медичні лабораторії. Вимоги до якості та компетентності», результатом має стати поліпшення якості надання медичних послуг (допомоги), що задовольняють вимоги споживачів та органи державного регулювання, скорочення непродуктивних ресурсних витрат КНП «КМКЛ №1», підвищення стабільності процесу надання медичних послуг, збільшення конкурентоспроможності послуг КНП « КМКЛ №1», посилення позицій на ринку медичних послуг, контролю за дотриманням медико-технологічних процесів та створення передумов для вдосконалення процесу надання медичних і сервісних послуг, а також праці та управління КНП «КМКЛ №1» в цілому, а також зростання добробуту працівників.

 

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ

image034

 

image035

 

image036

 

image037

 

image038

 

image039

 

image040

 

image041

 

image042

 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ