МЕДСЕСТРИНСТВО в КМКЛ №1

МЕДСЕСТРИНСТВО в КМКЛ №1

Головна медична сестра КМКЛ №1      

Грецька Анелія Олексіївна

Сестринська справа є складовою частиною системи охорони здоров’я. Суть медсестринської справи полягає у медичному компетентному виявленні проблем пацієнта щодо його здоров’я та кваліфікованій допомозі в їх вирішенні чи, в крайньому разі, пом’якшенні їх гостроти, з визначеними функціями здійснення сестринського догляду, використання прийнятих професійних стандартів. 

Медичні сестри – найчисленніший загін фахівців охорони здоров’я. 

Унікальною задачею медсестри є надання допомоги людині, хворій чи здоровій, у всьому, що стосується здоров’я, одужання чи спокійної смерті.

Тому сестра – це «ноги безногого», «очі осліплого», опора для дитини, джерело знань та впевненості для молодої матері, вуста тих, хто дуже слабкий, щоб говорити.

Для надання медсестринської допомоги та догляду за пацієнтами в КМКЛ №1 передбачено по штату 552 спеціаліста (це медичні сестри, акушерки, лаборанти) з медичною спеціальною освітою та 358 молодших медсестер. 348 спеціалістів мають кваліфікаційні категорії.

Мабуть не випадково, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні добрі жіночі руки, людей з чуйним серцем, з великим терпінням. Це професіонали.

Для удосконалення організаційних форм роботи середнього та молодшого персоналу, підвищення професійного рівня кадрів, вивчення та впровадження передового досвіду, виконання високих моральних вимог і відповідальності за доручену справу, забезпечення високої якості надання медичної допомоги пацієнтам, а також здійснення контролю за якістю роботи медичних сестер створена Рада медичних сестер, до складу якої входить 34 висококваліфікованих старших медичних сестер відділень лікарні. Головою Ради медичних сестер КМКЛ №1 затверджена головна медична сестра лікарні Грецька Анелія Олексіївна, котра очолює Раду медичних сестер на протязі 25 років.

З метою охоплення всіх ділянок діяльності медичних працівників у Раді медичних сестер організовано 5 робочих груп з затвердженими положеннями, правами та відповідальністю.

1. Санітарно – гігієнічний та протиепідемічний режим, дієтичне харчування та культура обслуговування пацієнтів.

Керівник: Бойчас Г.В. – старша медична сестра загальної хірургії; 

 • Владімірова Н.І. – старша медична сестра операційного відділення;
 • Ладніч В.П. – старша медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Репік Г.П. – старша медична сестра відділення клінічної імунології;
 • Кодрик Н.І – старша медична сестра терапевтичного відділення №1
 • Чабан В.М. - старша медична сестра неврологічного відділення №2 з ЦВП.

2. Організація праці та роботи з середнім та молодшим персоналом.

Керівник: Мартинчук Л.В. – старша медична сестра КМЦ патології стопи;

 • Скорина О.В. – старша медична сестра КМОЦ;
 • Іванчик С.А. – старша акушерка акушерського відділення №2;
 • Мережко В.М. – старша медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених;
 • Василенко Р.Г. – старша медична сестра БРІТ;
 • Дячок Т.І. – старша медична сестра приймального відділення; 
 • Чудодєєва О.А. – старша акушерка акушерського відділення №1;
 • Голик В.В. – старша медична сестра відділення анестезіології та ПІТ КЦРЗ.

3. Організація праці та комплексної роботи з лаборантами. 

Керівник: Трач О.В. – старший лаборант лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії;

 • Шоколенко Н.Є. – старший лаборант КДЛ;
 • Медвєдєва А.О. – старший лаборант патолого – анатомічного відділення;
 • Руденко Є.О. – старший лаборант бактеріологічної лабораторії; 
 • Герасимчук З.В. – старший лаборант відділення клінічної імунології; 
 • Ющенко Н.А. – старший рентгенлаборант рентгенологічного відділення.

4. Навчально–виховна робота.

Керівник: Стасінєвич В.І. – старша медична сестра хірургічного відділення №2 центру діабетичної стопи;

 • Шегеда Т.М. – старша медична сестра неврологічного відділення №1;
 • Кузнєцова Т.П. – старша медична сестра відділення заготівлі крові та трансфузіології;
 • Маковецька Г.С. – медична сестра приймального відділення;
 • Сташейко С.О. – старша медична сестра КЦРЗ.

5. Вивчення та впровадження передового досвіду. Аптечне та інформаційне забезпечення.

Керівник: Забудська В.В. – старша медична сестра ВВЛ;

 • Горбач М.М. – старша медична сестра відділення невідкладної кардіології;
 • Шевченко Т.А. – старша медична сестра міжрайонного діагностичного центру;
 • Тімербакова В.В. – старша медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • Тихоненко Л.А. – старша медична сестра травмпункту;
 • Соловей О.Р. – старша медична сестра оториноларингологічного відділення.

Управління середнім медичним персоналом – це свідомий і цілеспрямований процес впливу на свідомість та поведінку колективу; це процес планування, організації керівництва, мотивації й контролю діяльності медичних сестер, акушерок, лаборантів, молодших медичних сестер, котрі забезпечують лікувально–діагностичний процес та здійснюють медсестринський догляд за пацієнтами лікарні.

Головна медична сестра Грецька Анелія Олексіївна та старші медичні сестри лікарні використовують своє мистецтво, майстерність і вміння, глибоко професійно – ділові, морально – комунікативні та адміністративно – упорядницькі якості.

Авторитет керівників сестринських колективів в лікарні – це необхідна умова престижу колективу середнього медичного персоналу, як внутрішнього так і зовнішнього.

Таким чином, поставлені цілі та основні завдання діяльності вдається досягати.

Удосконалюються організаційні форми роботи середнього та молодшого персоналу.

Підвищується професійний рівень підпорядкованого персоналу шляхом проходження курсів після дипломного підвищення кваліфікації 1 раз на п’ять років, та проведення тематичних семінарів, практичних занять, тестувань в відділеннях лікарні за спеціальностями згідно розроблених програм підвищення кваліфікації.

Організовані методичні матеріали, затверджені стандарти, алгоритми з сестринської справи на робочих місцях.

Розроблені професіограми на кожне робоче місце із зазначенням розподілу і кооперації праці лікарні, середнім медичним персоналом.

Розробляються та проводяться заходи з підвищення кваліфікації середнього та молодшого персоналу з питань інфекційних захворювань і директивних документів щодо санітарно–гігієнічного та протиепідемічного режиму, організований постійно діючий контроль за дотриманням правил асептики та антисептики. Розроблені анкети і організовано соціологічне обстеження серед медичних сестер та пацієнтів з питань надання якості медсестринської допомоги та удосконалення праці медичної сестри. 

Членами Ради медичних сестер проводяться конкурси професійної майстерності:

 • «Голосую за професію медичної сестри» 
 • «Краща операційна медична сестра»
 • «Краща сестра – господиня»

Старші медичні сестри та весь медсестринській колектив відчуває підтримку головного лікаря, заступників головного лікаря та керівників структурних підрозділів лікарні.

Щорічно 12 травня урочисто проходить святкування Міжнародного дня медичної сестри з врученням головним лікарем лікарні Чермаком І.І. нагород від Головного управління охорони здоров’я м. Києва, Дарницької районної державної адміністрації в м. Києві та адміністрації лікарні, відзначення медичних сестер грошовими нагородами за активну участь у громадській діяльності.

Всі медичні сестри, акушерки, лаборанти, молодші медичні сестри вдячні нашим пацієнтам за їх теплі слова подяки.

В лікарні багато достойних медсестер, акушерок, лаборантів, котрі надають стаціонарну допомогу хворим, виконуючи свої обов’язки, та відіграють благородну роль на різних ділянках роботи з сестринських спеціальностей в вечірній і нічний час, у вихідні, свята і будні більше 20 років.

Середній медичний персонал, який працює в лікарні 54 роки:

 • Коршун Олександра Іванівна – медична сестра операційна операційного відділення;
 • Маковецька Галина Степанівна – медична сестра приймального відділення;
 • Петрук Олена Іванівна – старша медична сестра оториноларингологічного відділення.

Середній медичний персонал, який працює в лікарні 45 і понад 45 років:

 • Чемерис Галина Миколаївна – рентгенлаборант рентгенологічного відділення;
 • Хмелевська Белла Мойсеївна – медична сестра з лікувальної фізкультури відділення відновлювального лікування.

Середній медичний персонал, який працює в лікарні 40 і понад 40 років

 • Грецька Анелія Олексіївна – головна медична сестра КМКЛ №1;
 • Папко Віра Микитівна – медична сестра палатна   неврологічного відділення №1
 • Сіроман Валентина Володимирівна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Куц Раїса Кузьмівна – медична сестра палатна відділення невідкладної кардіології;
 • Маленко Надія Миколаївна – медична сестра палатна оториноларингологічного відділення;
 • Паламарчук Оксана Сидорівна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Трухан Ванда Дмитрівна – лаборант бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Яновська Ніна Григорівна – лаборант лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦЛД;
 • Владимирова Ніна Іванівна – старша медична сестра операційного відділення;
 • Фідяй Катерина Михайлівна – фельдшер–лаборант бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Ющенко Наталія Андріївна – старший лаборант рентгенологічного відділення.

Середній медичний персонал, який працює в лікарні 35 і понад 35 років:

 • Сторожук Валентина Миколаївна – медична сестра операційна операційного відділення;
 • Зарецька Катерина Іванівна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Карпенко Раїса Віталіївна – медична сестра з масажу відділення відновлювального лікування;
 • Кушко Віра Іванівна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Сологуб Валентина Василівна – медична сестра з лікувальної фізкультури відділення відновлювального лікування;
 • Шульга Олександра Олександрівна – рентгенлаборант рентгенологічного відділення;
 • Чепурко Наталія Миколаївна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Дячок Тамара Іванівна – старша медична сестра приймального відділення;
 • Забудська Валентина Вікторівна – старша медична сестра відділення відновлювального лікування;
 • Мережко Валентина Миколаївна – старша медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Горбач Марія Михайлівна – старша медична сестра відділення невідкладної кардіології;
 • Крамаренко Людмила Іванівна – старша медична сестра операційна операційного блоку КЦРЗ;
 • Ладнич Валентина Панасівна – старша медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Бойчас Галина Володимирівна – старша медична сестра відділення загальної та судинної хірургії;
 • Кузнєцова Тетяна Прокопівна – старша медична сестра операційна відділення заготівлі крові та трансфузіології.

Середній медичний персонал, який працює в лікарні понад 20 років (до 34 р.)

 • Грищенко Валентина Петрівна – акушерка відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Кисіль Тетяна Леонтіївна – акушерка відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Федорашко Валентина Григорівна – акушерка відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Удод Наталія Олексіївна – акушерка відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Горбунко Ніна Гаврилівна – акушерка палатна відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Квітко Надія Ігорівна – акушерка палатна відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Шевченко Євгенія Валентинівна – акушерка палатна відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Бондарчук Ольга Іванівна – лаборант лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦЛД;
 • Охримець Інна Олександрівна – лаборант клініко–діагностичної лабораторії ЦЛД;
 • Хоменко Тетяна Миколаївна – лаборант бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Лісовська Оксана Володимирівна – лаборант патологоанатомічного відділення ЦЛД;
 • Довгань Віта Яківна – рентгенлаборант рентгенологічного відділення;
 • Дігтяр Валентина Валентинівна – медична сестра консультативного відділення;
 • Лагута Олена Іванівна – медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Озерова Світлана Сергіївна – медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Панчук Олена Василівна – медична сестра приймального відділення;
 • Сірош Ірина Борисівна – медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Хлібик Людмила Петрівна – медична сестра кабінету нейрофункціональних методів дослідження;
 • Боличевцева Лариса Миколаївна – медична сестра з лікувальної фізкультури відділення відновлювального лікування;
 • Лавринчук Зоя Якимівна – медична сестра з масажу відділення відновлювального лікування;
 • Адаменко Євгенія Олексіївна – медична сестра з фізіотерапії відділення відновлювального лікування;
 • Буткевич Валентина Петрівна – медична сестра з фізіотерапії відділення відновлювального лікування;
 • Іщенко Ольга Василівна – медична сестра з фізіотерапії відділення відновлювального лікування;
 • Заєць Любов Олександрівна – медична сестра операційна відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Радзівіло Надія Петрівна – медична сестра операційна операційного відділення;
 • Ляшевська Лідія Петрівна – медична сестра операційна відділення заготівлі крові та трансфузіології;
 • Сліпець Наталія Іванівна – медична сестра операційна операційного відділення;
 • Осипенко Світлана Борисівна – медична сестра операційна операційного відділення;
 • Репік Галина Петрівна – старша медична сестра відділення клінічної імунології;
 • Василенко Раїса Григорівна – старша медична сестра БРІТ;
 • Шевченко Тетяна Андріївна – старша медична сестра діагностичного центру;
 • Коваленко Тетяна Андріївна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Савченко Марія Іванівна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Мурських Світлана Володимирівна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Мартиненко Тамара Вікторівна – медична сестра відділення неонатального догляду та лікування новонароджених КЦРЗ;
 • Ольховик Олександра Іванівна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Скороход Надія Остапівна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Роговенко Марія Миколаївна – медична сестра травматологічного пункту;
 • Радченко Тетяна Петрівна – медична сестра неврологічного відділення №1;
 • Карпенко Ніла Вікторівна – медична сестра неврологічного відділення №2 з ЦВП;
 • Журавльова Ірина Жоржівна – медична сестра відділення загальної та судинної хірургії;
 • Золотарьова Алла Петрівна – медична сестра хірургічного відділення №2 центру діабетичної стопи;
 • Куц Неля Вікторівна – медична сестра відділення невідкладної кардіології;
 • Лиходід Наталія Миколаївна – медична сестра хірургічного відділення №2 центру діабетичної стопи;
 • Селентій Ірина Володимирівна – медична сестра відділення різнопрофільної репродуктивної патології КЦРЗ;
 • Тертиця Вікторія Юріївна – медична сестра хірургічного відділення №2 центру діабетичної стопи;
 • Митько Світлана Леонідівна – медична сестра відділення невідкладної кардіології;
 • Вітер Любов Олександрівна – медична сестра – анестезист відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • Коробка Алла Володимирівна – медична сестра – анестезист відділення анестезіології та інтенсивної терапії;
 • Пасько Валентина Федорівна – медична сестра – анестезист відділення інтенсивної терапії БРІТ;
 • Насонова Леся Володимирівна – медична сестра – анестезист відділення інтенсивної терапії БРІТ;
 • Князська Світлана Василівна – фельдшер–лаборант клініко – діагностичної лабораторії ЦЛД;
 • Шахно Тетяна Іванівна – фельдшер–лаборант бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Якимовська Ольга Миколаївна – фельдшер–лаборант лабораторії відділення анестезіології та інтенсивної терапії ЦЛД.

Молодший медичний персонал, який працює в лікарні 54 роки

 • Кавуненко Галина Іванівна – молодша медична сестра приймального відділення.

Молодший медичний персонал, який працює в лікарні 35 і понад 35 років

 • Битюк Світлана Михайлівна – молодша медична сестра клініко–діагностичної лабораторії ЦЛД;
 • Воробйова Марія Іванівна – молодша медична сестра бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Сулім Марія Яківна – молодша медична сестра хірургічного відділення №2 центру діабетичної стопи.

Молодший медичний персонал, який працює в лікарні понад 20 років (до 34 р.)

 • Ільченко Ольга Олександрівна – молодша медична сестра приймального відділення;
 • Кирилович Тетяна Григорівна – молодша медична сестра патологоанатомічного відділення ЦЛД;
 • Кузовкіна Тетяна Іванівна – молодша медична сестра травматологічного пункту;
 • Ташлай Ольга Яківна – молодша медична сестра приймального відділення;
 • Моляренко Надія Тимофіївна – молодша медична сестра терапевтичного відділення;
 • Казімко Ольга Панасівна – молодша медична сестра – буфетниця відділення патології вагітності КЦРЗ;
 • Духота Катерина Опанасівна – молодша медична сестра – буфетниця офтальмологічного відділення КМОЦ;
 • Збруцька Тамара Іванівна – молодша медична сестра операційна операційного блоку КЦРЗ;
 • Отрошко Тетяна Григорівна – молодша медична сестра операційна операційного блоку КЦРЗ;
 • Соловей Віра Іванівна – молодша медична сестра операційна операційного відділення;
 • Коваленко Марія Олексіївна – молодша медична сестра відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Компанець Віра Григорівна – молодша медична сестра відділення невідкладної кардіології;
 • Кияшко Катерина Федорівна – молодша медична сестра оториноларингологічного відділення;
 • Паньшина Тамара Олександрівна – молодша медична сестра оториноларингологічного відділення;
 • Маріян Олена Степанівна – молодша медична сестра відділення функціональної діагностики;
 • Тимошенко Ольга Іванівна – молодша медична сестра приймального відділення;
 • Курило Наталія Володимирівна – молодша медична сестра протезно–ортопедичної лабораторії;
 • Клименко Лідія Петрівна – молодша медична сестра клініко–діагностичної лабораторії ЦЛД;
 • Комендяк Надія Андріївна – молодша медична сестра бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Лоленко Олександра Володимирівна – молодша медична сестра центрального стерилізаційного відділення;
 • Осадча Ольга Степанівна – молодша медична сестра центрального стерилізаційного відділення;
 • Олещенко Ніна Миколаївна – молодша медична сестра травматологічного пункту;
 • Ровнягіна Ольга Іванівна – молодша медична сестра бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Сидоренко Наталія Володимирівна – молодша медична сестра центрального стерилізаційного відділення;
 • Салівон Ганна Іванівна – молодша медична сестра відділення відновлювального лікування;
 • Ткач Любов Андріївна – молодша медична сестра відділення різнопрофільної репродуктивної патології КЦРЗ;
 • Тіпа Клара Еркленівна – молодша медична сестра клініко–діагностичної лабораторії ЦЛД;
 • Філонюк Людмила Іванівна – молодша медична сестра центрального стерилізаційного відділення;
 • Шаповал Ганна Кузьмівна – молодша медична сестра бактеріологічної лабораторії ЦЛД;
 • Шутович Валентина Олексіївна – медичний реєстратор діагностичного центру;
 • Данілова Віра Петрівна – медичний реєстратор цитологічної лабораторії ЦЛД;
 • Бурлака Тамара Іванівна – сестра–господарка відділення фізіологічного акушерства І КЦРЗ;
 • Галай Наталія Володимирівна – сестра–господарка відділення різнопрофільної репродуктивної патології КЦРЗ;
 • Грабова Лідія Григорівна – сестра–господарка приймального відділення;
 • Гатченко Ніоніла Федорівна – сестра–господарка рентгенологічного відділення;
 • Кожевнікова Тетяна Олександрівна – сестра–господарка відділення ендоскопічної хірургії та нових медичних технологій КЦРЗ;
 • Нікітіна Наталія Василівна – медичний статистик адміністративно – управлінського апарату.

Нинішній медсестринській колектив – це поєднання досвіду і молодості, зваженості, слідування кращим традиціям минулого лікарні і енергійний поступ у майбутнє.

Ми стараємось іти у крок з сучасним життям і вимогами. Вміємо здобувати нові знання, удосконалювати свій професійний рівень. Покладаємо велику надію на молодих спеціалістів, котрі прийшли в наш медсестринській колектив, удосконалюють свої теоретичні знання та професійні навички.

 

 

Лікарняний банк крові

Травматологічний пункт

Патологоанатомічне відділення

Відділ аптекарського забезпечення

Загальний відділ

Інфо для ДОЗ